Pași care trebuie urmați pentru depunerea online a documentelor se găsesc aici mai jos. Abonații la e.comunabucovăț.ro au facilitați suplimentare.

Pașii Pentru Depunerea Online A Documentelor

De asemenea, vă invităm să consultați următoarele documente:

Situația la zi a Dosarelor depuse la Compartimentul urbanism al Comunei Bucovăț o puteți urmări aici:

Evidență dosare urbanism

În continuare vă prezentăm formularele necesare domeniului urbanism!

Cerere pentru eliberarea Certificatului de atestare a edificării/extinderii construcţiei

Anexa 8 – Model Pentru Panou De Identificare A Investiţiei

Cerere Pentru Emiterea Certificatului De Urbanism – F1

Cerere pentru prelungirea valabilităţii Certificatului de urbanism – F7

Cerere pentru emiterea Autorizaţiei de Construire/Desfiinţare – F8

Cerere pentru prelungirea valabilităţii Autorizaţiei de construire/desfiinţare – F12

Comunicare privind începerea execuţiei lucrărilor către Primărie – F13

Comunicare privind începerea execuţiei lucrărilor către I.T.C. Timiș – F14

Comunicare privind încheierea execuţiei lucrărilor către Primărie – F15

Comunicare privind încheierea execuţiei lucrărilor către I.T.C. Timiș – F16

Cerere pentru emiterea Acordului de execuţie a lucrărilor aferente reţelelor tehnico-edilitare realizate pe domeniul public al comunei Bucovăț