În vederea înstrăinării terenului, vânzătorul depune la primărie următoarele documente:

 • Cerere tip
 • Oferta tip
 • Copie C.I. a vânzătorului
 • Extras de Carte funciară valabilă, însoțit de extrasul de plan cadastral de Carte funciară al imobilului, în sistem de coordonate “stereografic 1970”;
 • Copie a Certificatului constatator de la Registrul Comerțului în cazul vânzătorului persoană juridică;
 • Contract de vânzare – cumparare, titlu de proprietate, certificat de moștenitor, etc;
 • În caz de reprezentare, procura notarială, respectiv delegația, hotărarea Adunării Generale a Asociaților, decizia asociatului unic, decizia reprezentantului formei asociative, după caz în original, copie C.I. a împuternicitului persoană fizică;
 • Hotărârea Adunării Generale a Asociaților, decizia asociatului unic în original;
 • Certificat de atestare fiscală emis de către primărie;
 • Contract de arendă;
 • Alte documente doveditoare dupa caz, etc.
 • 25 lei/dosar

În termen de 30 zile de la afișarea ofertei la primărie oricare dintre titularii dreptului de preemțiune care dorește să își exercite acest drept înregistrează la primărie comunicarea de acceptarea a ofertei de vânzare transmisă vânzătorului.


Se solicită avizul specific emis de către ministerul aparării naționale în condițiile prevazute in art. 3 alin(1) – (3) din lege, după termenul de 30 zile de la afișarea ofertei.


În cazul în care nici un preemtor nu își manifestă intenția de cumpărare, în termenul legal ( 30 zile), vânzarea este liberă.

Orar preluare dosare și eliberare acte:

în fiecare joi între orele 8:30 – 14:00

Telefon contact:

0256/

Formulare

Cerere pentru afişarea ofertei de vânzare a terenului persoane juridice Anexa 1A


Cerere pentru afişarea ofertei de vânzare a terenului persoane fizice Anexa 1A


Oferta de vânzare persoane juridice Anexa 1B


Oferta de vânzare persoane fizice Anexa 1B


Comunicare de acceptare a ofertei de vânzare persoane juridice Anexa 1D


Comunicare de acceptare a ofertei de vânzare persoane fizice – Anexa 1D


Cerere pentru acceptare comunicare ofertă vânzare teren


Cerere solicitare adeverință conform Legii 17 din 2014


Cerere pentru solicitarea avizului specific al Ministerului Apărării Naţionale