Pentru completare online și semnare digitală, folosiți formularul de mai jos. După completare și semnare digitală, se salvează și se trimite pe mail la adresa de mail office@comunabucovat.roSimilar atașamentele semnate digital. Valabil pentru abonati

Cerere – Declarație pe propie răspundere pentru acordarea unor drepturi de asistență socială online

Pentru descărcat și tipărit, apoi completare manuală și depunere la Primărie, puteți folosi fie formularul în format pdf. fie în format jpg (imagine). El poate fi și scanat și trimis pe mail la adresa office@comunabucovat.roSimilar atașamentele.

Cerere – Declarație pe propie răspundere pentru acordarea unor drepturi de asistență socială

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14