Ancheta socială pentru copilul cu dizabilități

Cerere pentru evaluare complexă şi încadrare a copilului cu dizabilităţi în grad de handicap/acces la servicii de abilitare şi reabilitare 2017-2020

Factorii de mediu pentru copiii cu dizabilități și/sau cerințe educaționale speciale (definiții conform Clasificării Internaționale a Funcționării, Dizabilității și sănătății, pentru Copii și Tineri – CIF-CT)Anexă a anchetei sociale

Fişă de evaluare psihologică a copilului cu dizabilităţi

Fișa medicală sintetică pentru copiii cu dizabilități și/sau cerințe educaționale speciale

Fişă psihopedagogică pentru elevul cu dizabilități și/sau cerințe educaționale speciale